English Slovensky Deutsch
picture
picture
picture

Savoy Gallery

V historickom centre Bratislavy v rámci luxusného komplexu hotela Carlton sa nachádza impozantná galéria SAVOY GALLERY. Cieľom galérie je priblížiť verejnosti kvalitné výtvarné umenie vo všetkých jeho formách od maľby, cez kresbu, grafiku a sochárstvo, až po umelecké remeslo. Galéria dáva priestor uznávaným, ale aj začínajúcim umelcom nielen zo Slovenska. Všetky umelecké diela prezentuje prostredníctvom krátkodobých výstav, vďaka čomu poskytne návštevníkom počas roka bohatší a rôznorodejší pohľad na súčasnú výtvarnú scénu. Ambíciou Savoy Gallery je stať sa miestom, ktoré podporuje kvalitné výtvarné umenie, šíri osvetu a oslovuje široké spektrum návštevníkov zo Slovenska a celého sveta.

SMTP Error: The following recipients failed: