Aktuálna výstava - Advent v Savoy Gallery

Savoy Gallery v decembrovom predvianočnom čase pripravila atraktívnu výstavu dvoch známych bratislavských autorov, maliara Alexeja Vojtáška a sochára Juraja Čuteka. Nie je to ich prvá spoločná výstava, pretože v posledných rokoch absolvovali spolu prezentácie nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí, v Taliansku a Spojených štátoch. Obaja sú veľmi úspešní, majú za sebou množstvo výstav a ich diela nachádzame v nespočetných domácich i zahraničných zbierkach.

Stretnutie s obrazmi Alexeja Vojtáška je pre divákov vždy výnimočným okamihom, pretože autor zakaždým prekvapí veľkorysosťou svojich kompozícií, žiarivosťou farieb a zmysluplnosťou námetov, ktoré dávajú priestor na meditáciu.

Alexej Vojtášek je predovšetkým figuralista. I keď sa často dopracúva k hraniciam abstraktného prejavu, ľudská postava, zväčša komponovaná ako skladba základných geometrických tvarov, či strohých lineárnych obrysov je jedným z určujúcich prvkov jeho kompozícií. Vybudoval si vlastný maliarsky štýl, farebnú škálu i osobitú výtvarnú reč, v ktorej významnú úlohu zohráva meditácia a citácia, ale najmä symbol a metafora.

Bohatá predstavivosť a fantázia mu otvorili cestu k nekonečnej škále námetov siahajúcich hlboko do histórie európskych i orientálnych civilizácií, k archetypálnym kultúram, od egyptských inšpirácií k starej gréckej mytológii, k antickým reáliám, ale i k východným národom a k ich filozofickým princípom. Nie je to však len história, ale aj literárne podnety, fragmenty architektúr a prírodné prvky, ktoré Vojtášek dokáže interpretovať v nových a nečakaných súvislostiach. No a samozrejme sú tu i jeho vlastné príbehy, v ktorých sa prelína spomienkový i zážitkový svet autora do jedinečnej výpovede, otvárajúcej cestu asociáciám a divákovej predstavivosti.

V poslednom období sa Alexej Vojtášek s novým zanietením venuje kompozíciám, v ktorých vystupuje do popredia reálna ženská postava. Veľkorysé ženské akty plné zmyselnosti a vášne už nie sú len symbolom, ale prezrádzajú radosť zo života a opojenie maľbou. Sú farebne výrazné a živé, expresívne a dramatické, s dostatočnou dávkou imaginácie, ktorá autorovi mu umožňuje transformovať do dnešnej unáhlenej doby pokoj a majestátnosť plynúceho času.

Sochár Juraj Čutek zasvätil svoj talent, kreativitu a nesmiernu zručnosť drevu, ktoré spája s novými prvkami. Sú to zväčša bronzové, mosadzné či železné fragmenty rôznych prístrojov, hudobných nástrojov, súčiastok, či prosto nájdených, darovaných a zväčša nepotrebných a odložených drobných predmetov, ktoré majú svoju históriu, pamäť, auru, a ktoré nás očaria svojou neuveriteľnou poetikou a pôvabom.

Kontrast plynulých línií Čutekových sôch a bizarných tvarov bronzových detailov, často doplnených i decentne žiarivou polychrómiou nanášanou akrylom na leštené drevo, umocňuje metaforický a symbolický akcent jeho diel a prepožičiava im tajuplnosť i presvedčivosť. Čutekove postavy, zvieratá, ryby predstavujú jedinečný svet fantázie a asociácií. Autora fascinuje i podmorský svet Julesa Verna, neodolateľné Sirény i pôvabní anjeli, svet hudby, v ktorom mu splývajú ženské krivky s tvarmi hudobných nástrojov, ale i jemná a melancholická groteska cirkusového sveta mímov a šašov, ktoré nájdeme v jeho repertoári od najranejších čias.

Juraj Čutek čerpá z histórie – od antiky až po súčasnosť – z literatúry a najmä z literatúry faktu, zo svojich detských snov i rodinných príbehov, ktoré siahajú niekoľko generácií do minulosti. Výstava v Savoy Gallery je výberom z najnovšej tvorby autora a prezentuje sochy, ktoré sú tajomnými metaforickými interpretáciami rozmanitých príbehov, udalostí i osobností.

Vstup voľný.