English Slovensky Deutsch
picture
picture
picture

Podujatia a udalosti

Pozrite si podujatia, ktoré u nás prebiehajú v posledných d?och.

Bez súvislostí

Bez súvislostí
17.10. - 23.11.2018

Októbrová výstava v Savoy Gallery predstavuje pod názvom Bez súvislostí diela dvoch bratislavských autorov, ktorých na spoločnú výstavu spojila náhoda, a ktorých tvorba sa vyvíjala zdanlivo bez akýchkoľvek vzájomných súvislostí a väzieb. Je však otázne či je tomu naozaj tak.

Tvorbu bratislavskej maliarky Xénie Bergerovej vníma odborná kritika i verejnosť od počiatku ako výnimočný príklad solitérnej a výsostne osobnej autorskej výpovede, rozvíjajúcej sa v hraniciach jej osobnej filozofie, naturelu i jasne vymedzeného pohľadu na poslanie umenia. Xénia Bergerová veľmi jasne definuje svoj výnimočný vzťah k motívu a spôsobu jeho interpretácie. Vytvorila si vlastnú kompozíciu, farebnosť i vlastné symboly, akési osobné mytológie, ktoré ukladá a vrství do magického priestoru. V jej maliarskej tvorbe nachádzame pôsobivé figurálne kompozície a veľkolepé ženské postavy a akty, ale i tajuplné zátišia, no najmä bizarné detaily predmetov či fragmenty vytrhnuté z kontextu prírody, zasadené do diametrálne odlišného prostredia. Tvaroslovie jej výtvarnej reči sa pohybuje na rozhraní figurálnej interpretácie a abstrakcie, vždy si však necháva priestor na návrat do sveta dešifrovateľných tvarov. Fascinuje ju kontrast detailu a celku, farebný či rytmický akcent dekorov, mnohoznačná reč osobných symbolov a podobenstiev, ktoré rezonujú v jej metaforických príbehoch. Tie sa často odohrávajú v tajuplnom priestore, ktorého mágiu umocňuje prelínanie geometrických tvarov, ustupujúcich až do nedozernej hĺbky jej osobného vesmíru v smelých perspektívach i skratkách.

Dominantným médiom Bergerovej obrazov je farba. Farebnosť jej obrazov je výnimočná, sýta, eruptívna, miestami dravá až surová s výrazným symbolickým podtextom. Občas volí i decentnejšie a jemnejšie vrstvy, v ktorých vyniknú drobné reliéfne štruktúry, fragmenty kvetov, rastlín, vtákov či drobných postáv. V poslednom období ju lákajú najmä zlaté valéry prepožičiavajúce jej obrazom nádych až orientálnej František Bohunický je mladý kreatívny autor, ktorý krátke obdobie necelého desaťročia od ukončenia školy využil naozaj veľmi pozoruhodným spôsobom.

Súčasná výstava v Savoy Gallery prezentuje Bohunického komornú sochársku tvorbu a jeho samotného ako autora, ktorý má značné skúsenosti s modeláciou objemov i s kompozíciou sochy, ovláda techniky patinovania a finálnej úpravy povrchov, vtláča do svojich sôch pečať poetiky, tajomna, ale i istú dávku irónie a sarkazmu. V jeho sochárskej tvorbe rezonuje dráždivý kontrast reálneho i abstraktného, ale aj expresívneho a lyrického. Možno konštatovať, že už v počiatkoch inklinoval k istej minimalizácii objemov a línií a k jednoduchému až archetypálnemu tvarosloviu, ktoré uplatnil najmä v dielach, kde sa snažil pretaviť do materiálu zložitú problematiku krehkých medziľudských, najmä partnerských vzťahov. Túto tému, ktorá je jedným z určujúcich momentov sociálnej situácie dneška, interpretoval prienikmi rôznych tvarov a štruktúr, raz reálnych profilov tvárí, inokedy abstraktných vertikálnych, či horizontálnych prvkov, do ktorých zatavil mnohé symboly svojho vlastného sveta – sociálne, religiózne i výsostne intímne. Paralelne ho však lákala i bohatšia a zložitejšia štruktúra povrchov a robustnejšie tvary, odvodené zo súdobých architektúr, ktoré rozpracoval v sérii kompozícií, kde stavia proti sebe kontrastné svety jedinca a spoločnosti a hľadá odpovede na otázky, kam až možno zájsť v miere odcudzenia sa v zložitej štruktúre súčasného sveta.

Osobné príbehy a mytológie Františka Bohunického nateraz vrcholia v spontánnych a veľmi emotívnych kompozíciách, ktoré cez symboly a metafory tlmočia správy o každodennom živote, sústreďujú sa na intímne témy rodiny, rodičovstva, telesného vzťahu muža a ženy, ale najmä na bezprostredný svet detí.

Vstup voľný.

Prezrite si virtuálnu prehliadku

Luxusná vstupná čast hotela s recepciou a komfortným sedením pre hostí.

Reštaurácia je štýlovou kombináciou klasického kvalitného servisu a moderného dizajnu. Šéfkuchár Jozef Riska a jeho tím Vás prevedie našimi delikatesami.

Radisson Blu Carlton Hotel je ideálnym miestom na usporiadanie konferencií, videokonferencii, organizovanie svadieb a stretnutí. Hostia majú k dispozícii zdarma pripojenie na vysokorýchlostný internet ako aj plne vybavené biznis centrum.

Bar je stále populárnym miestom stretnutí pri koktejloch, káve, alebo chutných snackoch servírovaných v príjemnom prostredí, pri hudbe klavíra.

Galéria, situovaná v prízemných priestoroch kancelárskej budovy Mostová 2, počas pravidelných výstav prezentuje rôzne diela súčasných mladých a menej známych slovenských umelcov.

Verejné podzemné parkovisko priamo prepojene s hotelom Carlton a Savoy kanceláriami, otvorené 24/7, s kapacitou 400 parkovacích miest na 4 podlažiach.

SMTP Error: The following recipients failed: