English Slovensky Deutsch
picture
picture
picture

Aktuálna výstava

Prvá tohtoročná výstava v Savoy Gallery so sugestívnym podtitulom Okná do našich duší prezentuje maliarsku tvorbu dvoch mimoriadne zaujímavých autorov - katolíckeho kňaza, ktorý úžasne spieva a výborne maľuje Martina Šafárika a jeho súkromného učiteľa, známeho maliara Pavla Potočku.Martin Šafárik má za sebou dve úspešné výstavy. Kolekcia jeho najnovších diel v Savoy Gallery prináša novú interpretáciu biblických, kresťanských, historických i súčasných tém, ktoré oproti raným realistickým obrazom práve svojim posunom k hraniciam predmetnosti a abstrakcie nadobúdajú nadčasovosť a univerzálnosť. Minimalizácia reálnych tvarov, tušené siluety postáv, jemné obrysy či detaily tvárí vznášajúcich sa v transcendentnom priestore, umocňujú celkový emotívny dojem z týchto sugestívnych a tajomných výjavov. Vnímame ich cez jemnú škálu lomených tónov a kontrast svetla a tieňov, ktoré obrazom prepožičiavajú pocit spiritualizmu a mystiky.

SMTP Error: The following recipients failed: