English Slovensky Deutsch
picture
picture
picture

Podujatia a udalosti

Pozrite si podujatia, ktoré u nás prebiehajú v posledných dňoch.

B3 Bachoríkovci

B3 Bachoríkovci
11.4. - 11.5.2018

Prvá jarná výstava v Savoy Gallery pod názvom "3B" prináša najnovšiu tvorbu umeleckej rodiny Bachoríkovcov – Ota, Zuzany a ich syna Jakuba.

Oto Bachorík a Jakub Bachorík predstavujú svoje sochárske a maliarske diela a počas vernisáže výstavy predstaví Zuzana Rabina-Bachoríková formou módnej prezentácie výber zo svojej aktuálnej kolekcie modelov.

Oto Bachorík

patrí k najznámejším umelcom strednej generácie. Je to sochár s jedinečným zmyslom pre hmotu, ktorý dokáže kameňu, kovu i drevu vdýchnuť život. Uprednostňuje čisté abstrahované formy a oblé línie a jeho veľkoryso koncipované, často až archetypálne plastiky evokujú pocit tajomnosti a neznáma. Jeho tvorba je zrkadlom jeho intelektu. Zobrazuje svoj vnútorný pocitový svet, cituje literárne pramene i múdrosť starých mýtov a cez symboly a metafory tlmočí správy o každodennom živote. Napriek tomu, že sám je chlapcom z mesta, svojím životným štýlom i svojskou filozofiou zostáva Oto Bachorík bytostne spätý s prírodou. Miluje vodu, hory i nekonečný priestor a v jeho dielach akoby sa skĺbili prírodné živly. Ozýva sa v nich drsná štruktúra zeme, ale i závan vetra, žiarivá iskra ohňa a sviežosť vody. Jeho sochy sú krehké i robustné, lyrické i dramatické, plné nostalgie i napätia.

Hoci sa autor v posledných dvoch desaťročiach dominantne venoval technike bronzu, v rokoch 2013 – 2014 vytvoril monumentálnu kolekciu mimoriadne pôsobivých, nadživotných figurálnych plastík z dreva, kde čiernu polychrómiu narušil len belostnými kamennými detailmi. V rokoch 2014 – 2015 vytvoril jedinečnú sériu dvanástich bronzových sôch s témou zverokruhu. Pri vysokohorskej turistike v roku 2015 utrpel úraz s temer fatálnymi následkami a súčasná výstava v Savoy Gallery, na ktorej predstaví i svoje najnovšie bronzy, znamená jeho návrat na výtvarnú scénu.

Jakub Bachorík

patrí k mimoriadne kreatívnej mladej generácii autorov. Zdá sa, že okrem sochárskej tvorby má v jeho živote svoje pevné miesto najmä maľba. Jej výtvarná reč vychádza z geometrických a archetypálnych tvarov, ktorých predobraz nachádzame i v jeho ranej sochárskej tvorbe. Maľuje krajinu, fragmenty architektúr, vidiecke zákutia i mestá, zátišia, hlavy i figúry. Mnohé z jeho obrazov majú výrazný metaforický podtón, ktorý umocňuje sugestívna farebná škála a jedinečný spôsob narábania s farebnou hmotou.

Jakub Bachorík je však predovšetkým sochár a inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádza v nekonečnom svete prírody a v jej odvekej symbióze so svetom ľudí. Spočiatku drevo kombinuje s kameňom, kovom alebo sklom a vznikajú i jeho prvé bronzové sochy, v ktorých spája štylizované až archetypálne tvary s jemnými prírodnými detailmi, čím vnáša do svojich diel nečakanú poetiku.

Diela z posledných troch rokov však nadobudli nové významové dimenzie, čo môžeme chápať ako výsostne osobné a emotívne prežívanie dôsledkov vážneho úrazu jeho otca Ota Bachoríka. Pod dojmom týchto udalostí Jakub do svojich diel vtesnal svoj duchovný svet, zhmotnil svoj osudový „deň potom“. Svoje pocity beznádeje a neistoty, svoju bezradnosť a strach, ktoré zatavil do chvejivých štruktúr bronzu, dreva i kameňa. Metaforou smútku, krehkej nádeje a nakoniec i bezhraničnej radosti z novej reality sa stali jeho krásne, lyrické kompozície Anjel, Deň potom, Ukradnutý mesiac, či Malý princ, plné symbolov a podobenstiev, ktoré postupne gradujú, aby nakoniec nadobudli podobu vášnivej umeleckej i ľudskej výpovede o základných hodnotách nášho života.

Zuzana Rabina-Bachoríková

Počiatky umeleckej dráhy Zuzany Bachoríkovej sú späté s ilustráciou a grafikou, očarila ju však tvárnosť textilného vlákna a v rokoch 1983 – 1990 sa venovala najmä tapisérii a textilnej miniatúre. Vrodený cit pre kolorit a zmysel pre dynamickú kompozíciu ju nakoniec priviedol k maľbe a kresbe. Pre jej maliarsku tvorbu sú charakteristické veľkoryso koncipované ľudské postavy v strhujúcich a jednoznačných gestách, ale i tiché meditácie a zamyslenia. Často pracuje s pevnou obrysovou linkou, ktorou zvýrazňuje tvary a kresbu využíva i na zdôraznenie určujúcich prvkov kompozície. Príznačným pre jej maliarske diela sa stáva hľadanie vzájomného vzťahu medzi reálnym a iracionálnym, medzi figuratívnym a abstraktným, komorným a monumentálnym. Práve týmito prostriedkami vnáša do svojich obrazov pocit života a dráždivej zmyselnosti.

Zaujatie farbou a kompozíciou, priviedli v roku 2011 Zuzanu Bachoríkovú znova k práci s textilom. Navrhuje nekonečné množstvo dezénov, ktoré tlačí na textil a neskôr spolu so sestrou Zorou Rabinovou vytvára vlastnú módnu líniu. V nej sa snaží o interpretáciou osobných zážitkov a emócií cez farebnosť, tvorivú hru s kompozíciou, detail a farebný súlad. Výsledkom sú jedinečné a originálne módne vzory a modely.

Studio de creation ZURABA je zhmotnenou ideou dvoch sestier – maliarky, dizajnérky a grafičky Zuzany Rabinovej-Bachoríkovej a grafičky a ilustrátorky Zory Rabinovej. Je to zároveň aj pocta ich starej mame, ktorej svetom v tridsiatych rokoch minulého storočia bol exkluzívny módny salón vo Viedni.

Výstavu bude možné navštíviť od 11. apríla do 11. mája, denne od 10.00 do 18.00, vstup voľný.

Prezrite si virtuálnu prehliadku

Luxusná vstupná čast hotela s recepciou a komfortným sedením pre hostí.

Reštaurácia je štýlovou kombináciou klasického kvalitného servisu a moderného dizajnu. Šéfkuchár Jozef Riska a jeho tím Vás prevedie našimi delikatesami.

Radisson Blu Carlton Hotel je ideálnym miestom na usporiadanie konferencií, videokonferencii, organizovanie svadieb a stretnutí. Hostia majú k dispozícii zdarma pripojenie na vysokorýchlostný internet ako aj plne vybavené biznis centrum.

Bar je stále populárnym miestom stretnutí pri koktejloch, káve, alebo chutných snackoch servírovaných v príjemnom prostredí, pri hudbe klavíra.

Galéria, situovaná v prízemných priestoroch kancelárskej budovy Mostová 2, počas pravidelných výstav prezentuje rôzne diela súčasných mladých a menej známych slovenských umelcov.

Verejné podzemné parkovisko priamo prepojene s hotelom Carlton a Savoy kanceláriami, otvorené 24/7, s kapacitou 400 parkovacích miest na 4 podlažiach.

SMTP Error: The following recipients failed: