English Slovensky Deutsch
picture
picture
picture

Aktuálna výstava

Savoy Gallery predstavuje výber z diel jedného z najpozoruhodnejších a najúspešnejších mladých autorov AŠOTA HAASA, ktorý sa venuje širokému spektru výtvarnej tvorby od svetelných objektov a sklených plastík i reliéfov, cez špecifické polohy maľby a grafiky až po sochárske a dizajnérske realizácie v interiéroch i exteriéroch.

Výtvarná reč Ašota Haasa vychádza predovšetkým z geometrickej abstrakcie, vyhranených polôh op-artu a kinetického umenia a inklinuje k minimalistickým formám a striedmej až asketickej farebnosti, len občas nahradenej eruptívnymi výbuchmi farieb alebo svetelných kaskád. Spojením exaktného myslenia,imaginácie a kreativity s modernými a novátorskými technológiami a ušľachtilými materiálmi v dokonalom technickom prevedení Ašot Haas vytvára svojimi dielami presvedčivú ilúziu virtuálneho sveta a nových, doteraz neznámych dimenzií.

Jeho svetelné objekty, sklené plastiky a reliéfy, sprayové maľby na troj-dimenziálnu obrazovú plochu, reliéfne maľby i jeho magické serigrafie z cyklu SUN (2015), ktoré sú autorskou postprodukciou záberov slnka z Hablovho teleskopu otvárajú pre vizuálnu i intelektuálnu vnímavosťou diváka nové a nečakané perspektívy.

Autor na výstave v Savoy Gallery predstaví výber zo svojho grafického cyklu slnečných impresií SUN, diela z cyklu RESONANCE OF SOUND, kde “pretavil“ zvukové rezonancie prostredníctvom svetelných efektov do žiarivých reliéfov z optického plexiskla, sprayové maľby z cyklu EXPLOSION, ktorý je opticky mimoriadne pôsobivou a dynamickou a vibrujúcou hrou geometrických tvarov na trojrozmernej obrazovej ploche a metalické reliéfne maľby z cyklu RELIEF PAINT. Divákov zaujmú i jeho výnimočné solitéry svetelných objektov a žiarivých sklených plastík, ktoré mu získali medzinárodné uznanie.

Žije v Bratislave a venuje sa širokému spektru výtvarnej tvorby v rozpätí dizajnu, sochárstva, a sklárskeho výtvarníctva, ale i maľby a grafiky. Patrí k najúspešnejším autorom svojej generácie a má za sebou množstvo individuálnych i kolektívnych výstav.

SMTP Error: The following recipients failed: